اطلاعات دارویی
لیست داروها

نام لاتین: betamethasone نام فارسی: بتامتازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: گلوکوکورتیکوئید…

وقوع خونریزی را که از عوارض اصلی دارو است را فورا گزارش کنید.

1 10 11 12