دکتر لینک drlink

پیشرفت علم در تمامی عرصه‌ها برای کاربران بسیار ملموس و کاربردی بوده و در همین راستا دکتر لینک، صنعت بهداشت و درمان را با کامل ترین و متحدترین ERP، HRP، زنجیره ی تدارکات، و درخواست های ابر توانا می سازد و تلاش می کنیم با تکنولوژی هوشمند خود کمک پزشکان باشیم تا مسیر درمانی را برای بیماران و افراد جویای سلامتی هموارتر و کوتاه تر کنیم.

راهکارهای دکتر لینک به فراهم کنندگان بهداشت و درمان کمک می کند تا به شیوه ای هماهنگ و یکپارچه، مراقبت بیمار را با فرآیند های ارتباطی مراکز درمانی ، پاسخ های فوری، آگاهانه و موفقیت آمیز برای نیازهای بیماران کنترل کند. آنها همچنین دستیابی سریع به اطلاعات پزشکی از طریق مدیریت هوشمند داده و ارتباطات بیمار را، فراهم کرده تا به فراهم کنندگان کمک کنند که به موقعیت مراقبت پزشکی با خدمات اجرایی خوش بین باشند.

راه حل های دکتر لینک به مراکز درمانی و خدمات بهداشتی کمک می کند تا برنامه ی کاربردی و سازمانی را اصلاح کرده و کیفیت درمان و مراقبت بیمار را از طریق موارد ذیل حفظ نماید:

 • سیستم های کارآمد برای مراقبت مشارکتی و تجزیه و تحلیل بالینی.
 • افزایش اطمینان بیمار همراه با تصمیمات صریح و دقیق پزشکی.
 • مراقبت بهتر از تصمیم گیری با بهبود دسترسی به اطلاعات و داده های پزشکی.
 • تاثیر کاربرد های پزشکی را برای متخصصان بهتر و رضایت بیماران بهبود می بخشد.

داشبورد سوابق بیمار

با استفاده از سیستم هوشمند دکتر لینک سوابق بیماران را ماهرانه طبقه بندی کنید و بررسی لازم جهت تصیمات پزشکی را با اطمینان بگیرید و یک دیدگاه منسجم و فراگیر از سابقه ی بیمار با توانایی های بازبینی دقیق بدست آورید. تکنولوژی دکتر لینک می توانند به شما کمک کند که:

 • مشاهده اطلاعات پایه بیمار
 • مشاهده و طبقه بندی تعاملات بیمار با پزشکان متخصص
 • مشاهده و طبقه بندی تشخص ها و تجویز های انجام شده برای بیمار
 • مشاهده و طبقه بندی مسیرهای درمانی

مدیریت روند درمان بیمار و راه حل های صورت حساب

نیازهای مدیریتی بیماران بستری شده و سرپایی را از طریق هماهنگی فرآیند درعملکرد های مختلف به سرعت پاسخ دهید.

 • نقدینگی را از طریق مدیریت روند درمان و صورت حساب های قابل بررسی بیمار، با تکنولوژی دکتر لینک به شیوه ای موثرتر اصلاح کنید.
 • زمان را از ثبت اطلاعات بیمار تا بعد از روند پرداخت ازطریق ثبت جزئیات، کدگذاری و صورت حساب های مختلف برای پرداخت کنندگان کوتاه نمایید.
 • ظرفیت پذیرش بیمار را با برنامه ریزی برای ملاقات های وی در جهت هماهنگی با اولویت های دارویی و کاری اصلاح کنید. همان گونه که کارمندان و بیماران فرآیند پرداخت را سرعت می بخشند، منابع آنان بهتر مدیریت شده و خدمات شما ارزشمندتر می شود.

مزایای دکتر لینک چیست؟

راه حل های دکتر لینک به بهداشت و درمان کمک می کند تا ازشرایط و بیماری های مزمن از طریق شرایط ذیل جلوگیری کرده و آنها را به شیوه ای بهتر مدیریت نماید.

 • سلامت بهتر از طریق بهبود انگیزه به درمانی موفقیت آمیز و امید به زندگی در بیمار
 • افزایش توانایی، تنظیم و پیگیری اهداف سلامت به منظور کمک به ایجاد تغییرات رفتاری در طول مسیر درمان افراد
 • مداخله زودهنگام با استفاده از اطلاعات در حین درمان و تجزیه و تحلیل با سرعت بالا
 • کاهش هزینه های بهداشت و درمان از طریق برنامه ریزی های هوشمند و شخصی سازی شده
 • بهبود یافتن درک پزشکی با استفاده از نکات مهم و داده های موجود در دنیای حقیقی
 • دریافت نوبت بیمارستان و مراکز درمانی

به راحتی روند درمانی خود و دیگران را مدیریت کنید و آن ها را حمایت کنید

به واسطه برنامه های هوشمند پزشکی که ابداع کردیم روند بیماری خود و دیگران را مدیریت کنید میزان سلامتی را اندازه گیری کنید و از اینکه دکتر لینک هر لحظه جویای سلامتی شماست.

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دکترلینک

 

نظر خود را بیان کنید