خانم دکتر پروین منصوری یکی از متخصصین بنام پوست، مو و زیبایی میباشند.

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی دکتر پروین منصوری:

پزشکی عمومی: دانشگاه تهران ـ دانشکده علوم پزشکی ـ ۱۹۷۱ ـ ۱۹۷۸
برد تخصصی پوست: دانشگاه تهران ـ دانشکده علوم پزشکی ـ ۱۹۷۸ ـ ۱۹۸۲

مسئولیت های اجرایی دکتر پروین منصوری:

• استاد پوست دانشکده علوم پزشکی تهران
• مؤسس و رئیس بخش پوست بیمارستان امام خمینی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران
• مؤسس و عضو انجمن طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران
• عضو هیئت صدور گواهینامه برای وزارت بهداشت درمان و آموزش
• معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
• سردبیر مجله لیزر در پزشکی
• عضو هیئت تحریریه Progress in Biomaterials مجله اسپرینگر
• عضو آکادمی درماتولوژی آمریکا
• عضو فرهنگستان پوست اروپا
• عضو انجمن لیزر اروپا
• عضو انجمن زیبایی اروپا
• عضو جامعه پوست ایران

سوابق تدریس دکتر پروین منصوری:

تدریس پوست برای دانشجویان پزشکی ـ کارآموزان و دستیاران پوست و طب کار و دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

تجربیات کاری دکتر پروین منصوری:

درمان های بستری ـ سرپایی و جراحی پوست
انواع تکنیک های درمان با نور و لیزر در زمینه بیماری های پوست و زیبایی

علایق پژوهشی دکتر پروین منصوری

• بیماری Behcet’s
• جراحی لیزر در بیماریهای پوست
• پمفیگوس
• قارچ شناسی
• بیماریهای ژنتیک پوست
• پوست کودکان