دکتر محمد صادق کرمانی فرزند ابوالقاسم  در شهریور ۱۳۲۶ دریک خانواده مذهبی در نجف اشرف چشم به جهان گشود. ملیت
ایشان ایرانی است ، پدرایشان اصالتا کرمانی و مادرشان یزدی می باشند.

وی دوران کودکی را در نجف اشرف گذراند . به همراه والدین به بغداد نقل مکان کرد. مقطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را در بغداد به پایان رساند. در سال ۱۳۴۵ در دانشکده پزشکی پذیرفته شد. در سال ۱۳۵۲ از دانشکده پزشکی مدرک دکترای پزشکی  دریافت نمود.

از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ در بغداد مشغول طبابت بود. سال ۱۳۵۸ بعد از اقدام صدام به اعدام تعدادی از پزشکان متعهد، به سوریه هجرت کرد. چند ماه پس از اقامت درسوریه، به جمهوری اسلامی ایران بازگشت.

مدتی از بازگشتش به وطن نگذشته بود که جنگ تحمیلی شروع شد. از هفته های اول جنگ، در کنار چریک های جنگ های نا منظم شهید چمران بود و همراه رزمندگان اسلام و در خطوط مقدم جبهه داوطلبانه خدمت نمود.

پس از پایان جنگ مطب شخصی دایر کرد و به طبابت پرداخت.