دکتر مسعود افشاری در سال ۱۳۷۳ در رشته پزشکی از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شدند و به استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران در آمدند.

ایشان در سال ۱۳۷۹ برای تحصیل در رشته MPH به دانشگاه تهران رفتند ودر سال ۱۳۸۲ در رشته فوق فارغ التحصیل شدند. برای کسب تخصص در رشته علوم تغذیه به دانشگاه جندی شاپور وارد و در سال ۱۳۹۸ با دریافت مدرک دکترای تخصصی علوم تغذیه فارغ التحصیل شدند. هم اکنون ایشان به عنوان متخصص تغذیه در مرکز آموزشی درمانی امام علی کرج و نیز کلینیک تخصصی وفوق تخصصی مرکزی البرز متعلق به دانشگاه علوم پزشکی البرز فعالیت مینمایند.

تحقیقات ایشان در زمینه تاثیرمکمل های گیاهی مانند گیاه چوچاخ (Eryngium Caucasicum) در بیماری دیابت نوع دو می باشند.
دکتر مسعود افشاری هم اکنون تنها پزشک متخصص تغذیه در کرج و عضو انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران و همچنین عضو انجمن دیابت ایران هستند و به عنوان دیابتولوژیست فعالیت حرفه ای دارند.

پزشک و متخصص تغذیه و رژیم درمانی
نظام پزشکی ۴۷۴۵۸
عضو انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران

تلفن نوبت دهی ۰۹۱۹۱۱۱۰۸۳۳