داروهای بیهوشی

داروهای بيهوش کننده,انواع داروی بيهوش کننده,لیست داروهای بيهوش کننده,اطلاعات دارویی داروهای بيهوش کننده


کتامین
کتامین

کتامین نوعی داروست که برای القاء از دست دادن هوشیاری(بیهوشی)، ایجاد آرامش و تسکین درد در انسان ها و حیوان…