داروهای بیهوشی


داروهای بيهوش کننده,انواع داروی بيهوش کننده,لیست داروهای بيهوش کننده,اطلاعات دارویی داروهای بيهوش کنندهکتامین نوعی داروست که برای القاء از دست دادن هوشیاری(بیهوشی)، ایجاد آرامش و تسکین درد…