داروهای ضد تب


داروهای ضد تب,لیست داروهای ضد تب,انواع داروی ضد تب,اطلاعات دارویی داروهای آنتی تب,داروهای تب بر,دارو برای پایین آوردن تب,داروی تب بر کودکان,بهترین دارو برای کاهش تبنام لاتین: mefenamic acid نام فارسی:  مفنامیک اسید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی –…

نام لاتین: indomethacine نام فارسی: ایندومتاسین مصرف در حاملگی: B (اکثر شرکتهای دارویی D) گروه…

نام لاتین: acetaminophen نام فارسی: استامینوفن مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق…