داروهای ضد میگرن


داروهای ضد ميگرن,لیست داروهای ضد ميگرن,انواع داروی ضد ميگرن,اطلاعات دارویی داروهای ضد میگرن


نام لاتین: sumatriptan نام فارسی: سوماتریپتان مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  آگونیست…

نام لاتین: propranolol نام فارسی: پروپرانولول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مسدودکننده…

نام لاتین: amitriptyline نام فارسی: آمیتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضد…