داروهای ضد بارداری


داروهای ضد بارداری,لیست داروهای ضد بارداری,انواع داروی ضد بارداری,اطلاعات دارویی داروهای جلوگیری از بارداری,داروهای پیشگیری از بارداری,دارو برای پیشگیری از بارداری


نام لاتین: contraceptive – ld – hd نام فارسی: کنتراسپتیو – ضد بارداری مصرف در…

نام لاتین: cyproterone compound نام فارسی: سیپروترون کامپاند مصرف در حاملگی: X گروه درمانی –…