مرور: رپورتاژ

تو ادامه کلیشه نباش!

نشست خبری کمپین اجتماعی مسئولیت اجتماعی حوزه زنان برگزار شد «تو ادامه کلیشه‌ها نباش» شعار کمپینی است که تلاش دارد…

1 2 3 25