داروهای درمان دیابت


داروهای ضد دیابت,لیست داروهای ضد دیابت,انواع داروی ضد دیابت,اطلاعات دارویی داروهای آنتی دیابت


نام لاتین: metformin نام فارسی: متفورمین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتقات…

نام لاتین: acarbose نام فارسی: آکاربوز مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…