داروهای ضد آکنه


داروهای ضد آکنه,لیست داروهای ضد آکنه,انواع داروی ضد آکنه,اطلاعات دارویی داروهای آنتی آکنه,بهترین دارو برای درمان و بهبود آکنهنام لاتین: isotretinoin نام فارسی: ایزوترتینوئین مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: متابولیت…

نام لاتین: cyproterone compound نام فارسی: سیپروترون کامپاند مصرف در حاملگی: X گروه درمانی –…