دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

سیپروترون کامپاند

cyproterone compound
نام های تجاری سیپروترون کامپاند :
Diane (دیان)
لیست کامل اطلاعات دارویی سیپروترون کامپاند

سیپروترون کامپاند

  • نام لاتین: cyproterone compound
  • نام فارسی: سیپروترون کامپاند
  • مصرف در حاملگی: X
  • گروه درمانی – دارویی:  ترکیب آنتی‌ آندروژن و استروژن ، جلوگیری ‌کننده از بارداری‌، ضد آکنه، ضد هیرسوتیسم

اشکال دارویی:

Coated Tab: Cyproterone acetate 2mg + Ethinylestradiol 35mcg


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

به داروی سیپروترون استات (اینجا) مراجعه کنید.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

کنترل آکنه و هیرسوتیسم بزرگسالان


تداخلات مهم:

به داروی کنتراسپتیو (اینجا) مراجعه کنید.


موارد منع مصرف و احتیاط:

به داروی کنتراسپتیو (اینجا) مراجعه کنید.


عوارض جانبی:

ژنیکوماستی‌، گالاکتوره‌، احساس افسردگـی و کسالت (‌در ابتدای دوره درمان‌)‌، بـثورات جلدی‌، کـم‌خونی‌، پوکی اسـتخوان (‌نـادر)‌، تـغییر عـملکرد کـبدی‌، تـنگی‌نفس‌، هـپاتیت‌، زردی و نـارسایی کـبدی (‌گـاهی مرگبار)‌ و به داروی کنتراسپتیو (اینجا) مراجعه کنید.


مصرف در بارداری و شیر دهی:

به داروی کنتراسپتیو (اینجا) مراجعه کنید.


مسمومیت و درمان:

به داروی کنتراسپتیو (اینجا) مراجعه کنید.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

  • در صورت بروز عوارض کبدی‌، مصرف دارو قطع شود.
  • پیش از آغاز درمـان از بـاردارنـبودن بـیمار مطمئن شوند.