داروهای آنتی کولینرژیک


لیست داروهای کولینرژیک و آنتی کولینرژیک و موارد استفاده آنها


نام لاتین: atropine نام فارسی: آتروپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: پاراسمپاتیک…