داروهای ضد ویروس

داروهای ضد ویروس,لیست داروهای ضد ویروس,انواع داروی ضد ویروس,اطلاعات دارویی داروهای ضد ویروس


تامیفلو
تامیفلو

این مطلب، خلاصه ‏ای از یک گزارش ارزیابی در اروپا است؛ کمیته ی تولید دارو برای استفاده انسانی، مطالعات انجام…