داروهای کلسترول


آتورواستاتین
آتورواستاتین

نام لاتین: atorvastatin نام فارسی: آتورواستاتین مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی:  مـهارکننده ٣- هــیدروکسی – ٣- مــتیل‌گلوتاریل…