مسدود کننده های عصبی


داروهای مسدود کننده های عصبی,لیست داروهای مسدود کننده های عصبی,اطلاعات دارویی داروهای مسدود کننده های عصبی


تیزانیدین چیست؟ تیزانیدین یک آرامبخش عضلانی کوتاه اثر است. این ماده با مسدود کردن پالس…