دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

تتراکائین

tetracaine
نام های تجاری تتراکائین :
Anestocaine ,  Pontacaine HCl, AK-T-Caine , Minimus Tetracaine , Opticaine
لیست کامل اطلاعات دارویی تتراکائین

تتراکائین

 • نام لاتین: tetracaine
 • نام فارسی: تترا کائین
 • مصرف در حاملگی: C
 • گروه درمانی – دارویی: بی‌ حس‌ کننده موضعی استری -بی‌ حس کننده موضعی

اشکال دارویی:

قطره استریل چشمی Sterile Eye Drops: 0.5%

آمپول تزریقی Inj: 1%


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

کاهش نفوذپذیری غشاء سلول‌های عصبی به یون سدیم و در نتیجه مهار دپلاریزاسـیون غشـاء سـلول عصبی‌. PB بالا، هیدرولیز عمدتاً در پـلاسما وکـمی درکـبد و تـبدیل بـه مـابولیت حاوی PABA و دی‌امینواتانول. شروع اثر ۱۵ ثانیه بعد از مصرف ، طول طول مدت اثر ١۵ دقیقه‌، دفع‌کلیوی. پس ازمصرف ژل ۴%‌، نیمه عمر جذبی و حذفی حدود ٧۵دقیقه‌.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

به عنوان‌ بی‌حس‌کننده‌ کوتاه اثر چشم  برای انجام اقدامات تشخیصی ، ، خارج‌کردن بخیه‌ها ؛ اجسام خارجی، ارزیابی خراش قرنیه‌، اعمال جراحی  مینور حشم‌،‌ گشاد کردن مجری اشکی و شستشوی آن.


تداخلات مهم:

دارویی‌:

 • افزایش نفوذپذیری به داخل چشم در مصرف همزمان قطره‌های میدریاتیک و سیکلوپلژیک‌؛
 • افزایش اثرات تتراکائین و احتمال مسمومیت با آن در مصرف همزمان مـهارکننده‌های کـولین‌اسـتراز؛
 • آنتاگونیزاسیون آثار سولفونامیدها

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع‌ مصرف:‌ حساسیت به دارو یا مواد مشابه (PABA)‌،‌مصرف طولانی به ویژه برای خوددرمانی‌، عفونت یا التـهاب چشمی‌، سابقه آلرژی چشمی‌،‌ کمبود کولین استراز سرم‌.

احتیاط:‌ کودکان‌، مبتلایان به آلرژی‌، بیماری قلبی یا هیپرتیروئیدی‌.


عوارض جانبی:

در مصرف طولانی مدت ایجاد عوارض زیـر:

ضـایعات اپـی‌تلیالی قـرنیه‌،‌کـندی یـا جلوگیری از بـهبود آسیب‌ های قرنیه‌،‌ کراتیت شدید، تیرگی دائم قرنیه‌، سوراخ‌ شدن قرنیه‌، اسکار

سایر عوارض‌: احساس سوزش موقت‌، قرمزی ملتحمه‌، واکنش حساسیتی فوری شامل‌کراتیت اپی‌تلیالی حـاد، ادم منتشر پلک و التهاب عنبیه، ترشح زیاد اشک‌، فتوفوبی‌،‌کموزیس، آنافیلاکسی‌، تشنج، سنکوپ


مصرف در بارداری و شیر دهی:

تجویز با احتیاط در بارداری و شیردهی.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 • در صورت بروز مسمومیت سیستمیک ابتدا ایجاد سرکوب عصبی و قلبی -‌عروقی و سـپس تـحریک عصبی‌.
 • سوء‌ استفاده از تتراکائین سبب ایجادYellowish white dense stromal از اولین نشانه‌های سمیت قرنیه‌. در این مـوارد بسـتن چشـم بـا Patch و مـصرف آنـتی‌بیوتیک وسـیع‌الطـیف و داروهـای سیکلوپلژیک‌.
 • شستن دست در صورت تماس با دارو.
 • پرهیز از مصرف قبل از بررسی لایه اشکی به وسیله فلورنس به علت ایجاد اشتباه در تشخیص خشکی‌ چشم.
 • در اعمال جراحی مـینور چشـم‌، مـصرف تتراکائین موضعی به همراه بی‌حس‌کننده‌های موضعی تزریقی‌.
 • پرهیز از مالیدن چشم‌ ها در طول مدت بی‌حسی‌.
 • پرهیز از مصرف محلول‌ های تغییر رنگ داده شده‌.
 • پرهیز از تماس نوک قطره‌چکان بـا چشـم یا هر جای دیگر.