دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

تیکلوپدین

ticlopidine
نام های تجاری تیکلوپدین :
ticlid , ticlamin , apo-ticlopidine
لیست کامل اطلاعات دارویی تیکلوپدین

تیکلوپدین

 • نام لاتین: ticlopidine
 • نام فارسی: تیکلوپدین
 • مصرف در حاملگی: B
 • گروه درمانی – دارویی: مشتقات تینوپیریدین – آنتی‌ترومبوتیک‌، مهارکننده تجمع پلاکتی

اشکال دارویی:

قرص F.C Tab: 250mg


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

مـهـارکننده تجمع‌ پلاکتی از طریق‌ مـهـار القایی ADP دراتصال پلا کت‌ به‌ فیبوینوژن و پلاکت به‌ پلاکت و افزایش‌ زمان خون‌ریزی‌. دارای اثر برگشت‌ناپذیر و تا آخر عمر بر پلاکت‌. جذب سریع‌ گوارشی به خصوص بعد از غذا، :PB %٩٨ اوج غلظت پلاسمایی ٢ ساعت بعد، شروع اثر ٢ روز یاکمتر و مدت اثر یک تا دو هفته‌، متابولیسم‌ کبدی و دفـع‌کـلیوی (‌۶٠%‌) و مدفوعی (‌٢٣%‌). نـیمه عـمر نــهایی پس از مصرف دوزهای طولانی‌ مدت حدود ٣‌٠ ساعت.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

جلوگیری از بروز حوادث ترومبوتیک شریانی شامل TIA و سکته مغزی در افراد پر خطر و افراد دارای سابقه سکته مغزی

توجه: تیکلوپیدین موثرتر از آسپیرین ولی به دلیل‌ گرانی و داشتن عوارض جانبی خطرناک‌تر مصرف فقط در صورت حساسیت یا عدم پاسخ یا عدم تحمل بیمار نسبت به آسپیرین


تداخلات مهم:

دارویی‌:

 • افزایش خطر سمیت تئوفیلین‌
 • کاهش سطح پلاسمایی تـیکلوپیدین در مـصرف هـمزمان آنتی‌اسیدها (‌مصرف با فاصله حداقل ٢ ساعت‌)‌
 • تشدید اثر آسپیرین بر پـلاکت‌هـا (‌پـرهیز از مـصرف همزمان‌)‌
 • احتمال ایجاد سمیت با تیکلوپیدین در مصرف همزمان سایمتیدین‌
 • کـاهش مـختصر در سطوح‌ سرمی دیگوکسین‌
 • افزایش سطح‌ سرمی فنی‌توئین و ایجاد خواب‌آلودگی و بی‌حالی

آرمایشگاهی‌:

 • افزایش زمان خون‌ریزی‌
 • مشخص‌ شدن اثرات سمی دارو با بـروز کـاهش شمارش نوتروفیل و یا پلاکتی و افزایش عملکرد کبدی‌
 • تیتر مثبت ANA (‌نادر)

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع‌ مصرف:‌ ازدیاد حساسیت به دارو، اختلالات خونی (‌مـثل نـوتروپنی‌، تـرومبوسیتوپنی یـا اخـتلالات هموستاز)‌، خون‌ریزی‌های پاتولوژیک فعال ناشی از زخم معده‌، خون‌ریزی فعال درون جمجمه‌ای‌، نارسایی عملکرد کبدی‌.


عوارض جانبی:

شایع‌ترین‌: اسهال‌، تهوع ، استفراغ‌، سوء‌هاضمه‌، دردهای شکمی‌، خون‌ریزی مـغزی‌، سـندرم نـفروتیک‌، نوتروپنی‌، پان‌ سیتوپنی‌،‌ترومبو سیتوپنی‌،‌پنومونی حساسیتی‌، راش‌،‌ ترومبوسیتوپنیک پورپورا، بیماری سرم‌، هیپوناترمی‌، افزایش سطح سرمی‌ کلسترول.

مهم‌ترین‌: خون‌ریزی مغزی‌، سندرم نفروتیک‌، نوتروپنی‌، پان‌سیتوپنی‌، آکـرانـولوسیتوز، تـرومبوسیتوپنی‌، پنومونی حساسیتی‌، ترومبوسیتوپنیک پورپورا، بیماری سرم‌، هیپوناترمی.

سایرعوارض‌: سرگیجه، نوروپاتی محیطی‌، واسکولیت‌، اپیستاکسی‌، خون‌ریزی بافت ملتحمه‌،‌ بی‌اشتهایی‌، نفخ‌، خون‌ریزی دستگاه‌ گوارش‌، مدفـوع بیرنگ، هماچوری‌، ادرار تیره رنگ، هپاتیت‌،‌ کلستاز، آزمون‌های غیرطبیعی عملکرد کبدی‌، خارش‌، اکیموز، اگزما، واکنش‌های ازدیاد حساسیت‌، خون‌ریزی پس از جراحی‌،  آرتروپاتی‌، التهاب میوز.


مصرف در بارداری و شیر دهی:

مصرف در بارداری فقط در صورت نیاز مبرم‌.

در دوران شیردهی قطع مصرف دارو یا قطع شیردهی


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 • در صورت مصرف تیکلوپیدین جهت جایگزینی داروی فیبرینولیتیک یا داروی ضدانعقاد، قطع مصرف داروهای قبلی پیش از شروع‌درمان با تیکلوپیدین‌.
 • در صورت لزوم‌، برگشت زمان خون‌ریزی به حالت طبیعی طی ٢ ساعت با تزریق IV پردنیزولون یا گاهی انجام انتقال پلاکت‌.
 • ارزیابی CBC ، هر دو هفته یک بار طی سه ماهه اول درمان وکنترل آن بعد از سه ماهه اول در بیماران با علایـم عفونت‌.
 • انجام آزمایش‌های مقدماتی عملکرد کبدی و انجام مجدد آن در صورت مشاهده اختلال کبدی‌، انجام این آزمایش‌های به خصوص در ۴ماهه اول درمان‌.
 • ایمنی و کارآیی دارو درافراد زیر ١٨سال اثبات نشده‌.
 • مصرف دارو با غذا.
 • در صورت تصمیم به جراحی‌، قطع دارو ١۴-‌١٠ روز قـبل از جراحی‌.
 • مراجعه به پزشک در صورت بروز علایم عفونت‌، پوست یا صلبیه زرد، اسهال یـا تشـدید آن‌، راش‌، خون‌ریزی زیرجلدی‌، مدفوع‌ کم رنگ، ادرار تیره رنگ.
 • در صورت مراجعه به دندان‌پزشک یا سایر متخصصان پزشکی‌، مصرف دارو را متذکر شود.
 • پرهیز از مصرف آسپیرین‌، داروهای حاوی آسپیرین یا داروهای بدون نسخه‌.