اطلاعات داروییقرص های لاغری زیادی در بازار وجود دارد که هریک عوارض خاص خود را دارند…

نام لاتین: omeprazole نام فارسی: امپرازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

نام لاتین: olanzapine نام فارسی:  الانزاپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  تینوبنزودیازپین…