دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

آلپرازولام

alprazolam
نام های تجاری آلپرازولام :
apo-Alpraz ,  razoalprazolam ,  xanal ,  xanax , alprazolam-td  , alprazolam-ts
لیست کامل اطلاعات دارویی آلپرازولام

آلپرازولام

 • نام لاتین: alprazolam
 • نام فارسی: آلپرازولام
 • مصرف در حاملگی: D
 • گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین – ضد اضطراب‌، ضد پانیک‌، ضد ترمور

اشکال دارویی:

Scored tab: 0.5mg, 1mg


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

بنزودیازپین کوتاه‌اثر با مکانیسـم مشابه دیازپام‌. جذب گوارشی خوب‌.  دفع کلیوی‌.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

اختلالات اضطرابی و علایم اضطرابی‌ گذرا – اختلال پانیک – افسردگی – اختلالات خلقی قبل از قاعدگی.

مصارف جانبی:  به عنوان درمان کمکی در سایکوز مقاوم به درمان – درمان کمکی مانیا – آکاتژیا – بی خوابی شدید – بیماری توره –  آگورافوبیا


تداخلات مهم:

دارویی‌:

 • تشدید اثرات تضعیف CNS در مصرف همزمان بـا الکـل و سـایر مـضعف‌های CNS و ضد صرع‌ها، آنتی‌هیستامینها، باربیتوراتها، ضد افسردگی‌ها، ضد دردهـای مـخدر و سـایر بـنزودیازپین‌ها.
 • افزایش سطح خونی دارو یا سایمتیدین و دی ‌سولفیرام
 • افزایش یا کاهش اثر دارو با OCPها

آزمایشگاهی‌:

 • مورد مهم و خاصی گزارش نشده است‌.

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف‌: در حساسیت دارویی شدید، گلوکوم زاویه بسته‌، بیماریهای ریـوی‌، بـه صورت تک دارو در درمان افسردگی اولیه و سایکوزها، بارداری‌، زیر ١٨ سال و پورفیری حاد.

احتیاط‌: در اختلالات کبدی وکلیوی‌، سابقه الکلیسـم و بیماران مسن و ناتوان‌. موثر نبودن دارو در مصرف به مدت بیش از ۴ ماه‌.


عوارض جانبی:

شایعترین‌: خواب‌آلودگی‌، سداسیون‌، سنگینی سر، سردرد.

مهمترین‌: سرکوب تنفسی (‌نادر)‌، کانفیوژن‌، سنکوپ‌، عدم تعادل‌، افت فشار خون‌، تاکیکاردی و تغییرات ECG

سایر عوارض‌: افسردگی‌، بی‌خوابی‌، عصبانیت‌، خستگی‌، خواب‌آلودگی‌، سفتی‌، لرزش‌، بی‌قراری‌، تحریک پارادوکسیال‌، تاری دید و تنگی‌ نفس


مصرف در بارداری و شیر دهی:

ترشح در شیر. مصرف آن توصیه نمی‌گردد


مسمومیت و درمان:

مشاهده خواب‌آلودگی شدید و بیدارشدن با تحریک‌. نـادربودن کـما و تـظاهرات اخـتلال اعمال حـیاتی brainstem سرکوب تنفسی خفیف تا متوسط‌. کاربرد تشخـیصی پادزهر (‌فلومازنیل‌)‌. درمـان‌: عـلامتی حمایتی


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 • تجـویز بدون توجه به صرف غذا
 • کنترل دوره‌ای CBC و شیمی خون در مـصرف مـرتب و طولانی دارو
 • مشاهده عوارض دارویـی بـا مصرف دوزهای بالا و در اوایل مصرف و کاهش تدریجـی این عوارض به مرور زمان
 • پرهیز از مصرف الکل و OTC های حاوی آنتی‌هیستامین
 • پرهیز از رانندگی وکارهای خطرناک و حساس در اوایل دوره مصرف
 • ضرورت قطع تدریجی دارو و زیرنظر پزشک‌