داروهای ضد اضطراب

داروهای ضد اضطراب,لیست داروهای ضد اضطراب,انواع داروی ضد اضطراب,اطلاعات دارویی داروهای آنتی اضطراب,دارو برای کاهش اضطراب,داروهای تسکین اضطراب,دارو برای اضطراب شدید


دیازپام
دیازپام

نام لاتین: diazepam نام فارسی: دیازپام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین -‌ ضد اضطراب‌، ضد تشنج‌،…

آلپرازولام
آلپرازولام

نام لاتین: alprazolam نام فارسی: آلپرازولام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین – ضد اضطراب‌، ضد پانیک‌،…