داروهای ضد اضطراب


داروهای ضد اضطراب,لیست داروهای ضد اضطراب,انواع داروی ضد اضطراب,اطلاعات دارویی داروهای آنتی اضطراب,دارو برای کاهش اضطراب,داروهای تسکین اضطراب,دارو برای اضطراب شدید


نام لاتین: diazepam نام فارسی: دیازپام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین…

نام لاتین: alprazolam نام فارسی: آلپرازولام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین…