دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

بوپروپیون

bupropion
نام های تجاری بوپروپیون :
Wellbutrin, Zyban
لیست کامل اطلاعات دارویی بوپروپیون

بوپروپیون

دارو drugs

 • نام لاتین: bupropion
 • نام فارسی: بوپروپیون
 • مصرف در حاملگی:
 • گروه درمانی-دارویی: آمینوکتون‌، ضد افسردگی

اشکال دارویی:

Tab: 75mg, 100mg


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

مکانیسم عمل ناشناخته‌. فاقد خاصیت مهاری .MAO مهارکننده ضعیف بازجذب نوراپی‌نفرین‌، دوپامین و سروتونین‌. متابولیسم کـبدی بـا چندین متابولیت فعال شناخته شده‌. احتمال تجمع پلاسمایی متابولیت‌ها با مصرف طولانی مدت دارو. دفع کلیوی (‌بیشتر)‌. نیمه عمر حذف ترکیب مادر: هشت تا بیست و چهار ساعت ‌.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

 • افسردگی

تداخلات مهم:

دارویی‌:

 • افزایش ریسک بروز عوارض جانبی به ویژه حملات صرع در مـصرف هـمزمان بـا لوودوپـا. مهارکننده‌های MAO و فنوتیازین‌هاه همچنین با قطع ناگهانی یا اخیر بنزودیازپین‌ها و ضد افسردگـی‌های سه‌حلقه‌ای‌.
 • امکان کاهش سطح پلاسمایی و در نتیجه کاهش اثرات فـارماکـولوژیک دارو در مـصرف همزمان با کاربامازپین‌، فنوباربیتال و فنی‌توئین‌.
 • امکان بروز افزایش فشارخون در مصرف هـمزمان بـا جایگزین‌های نیکوتینی‌.
 • امکان افزایش سطح پلاسمایی دارو و افزایش خطر بروز سمیت در مـصرف همزمان با ریتوناویر
 • امکان بروز خونریزی یا انعقاد خون در مصرف همزمان با وارفارین
 • ضـرورت کاهش دوز داروهای متابولیزه شونده تـوسط ایـزوآنزیم  CYP2D6 (‌از قـبیل‌: ISSRIS بسـیاری از ضد افسردگی‌های سه‌حلقه‌ای‌: دزی‌پرامین‌، فـلوکستین‌، ایـمی‌پرامـین‌، نـورتریپتیلین‌، پـاروکستین‌، سـرترالیـن‌، بتابلاکرها: متوپرو‌لول‌، آنتـی‌آریتـمی‌های کلاس یک ‌: فلکائینید، پـروپافنو‌ن ، ضد سایکوزها: هـالوپریدو‌ل‌، ریسپریدون‌، تیوریدازین‌) در مصرف همزمان با بوپروپیون به علت خاصیت مهاری ایزوآنزیم CYP2D6 توسط این دارو و متابولیت (‌هیدروکسی بوپروپیون‌) آن‌.

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف‌: حساسیت مفرط به دارو، صرع‌، بیمارانــی کـه طـی ١۴ روز گـذشته یک مــهارکننده MAO دریافت کرده‌اند، بیماران با سابقه بولیمی یا بی‌اشتهایی عصبی به علت افزایش خطر بروز تشنج‌، بیماران تحت درمان با مشتقات دیگر بوپروپیون (‌مثل Zyban جهت ترک سیگار)

احتیاط‌: سابقه انفارکتوس میوکارد اخیر. بیماری قلبی کنترل‌نشده‌. اختلال عملکرد کلیه و کبد.


عوارض جانبی:

شایع‌ترین‌: سردرد، گیجی‌، تاکـی‌کاردی‌، خشکی دهان‌، یبوست‌، تــهوع‌، استفراغ‌، بـی‌اشـتهایی عـصبی‌، اختلالات شنوایی‌، دوبیتی، تغییرات وزن‌، افزایش تعریق‌.

مهم‌ترین‌: تشنج‌، آریتمی‌، سندرم استیونس جانسون‌، اقدام به خودکشـی‌.

سایر عوارض‌: اضطراب‌، هذیان‌، یوفوری‌، اختلال خواب‌، بـی‌خوابی‌، سریشن‌، تـرمور، آکـینزی‌، آکـاتیزیا (‌بی‌قراری حرکتی‌)‌، آژیتاسیون‌، سرگیجه‌، سنکوپ‌، خستگی‌، تب‌، افزایش فشارخون‌، کـاهش فشـارخون‌، تپش قلب‌، اختلال چشایی، افزایش اشتها، دیس ‌پـپسی‌، اسـهال‌، گلیسمی‌، آرتـریت‌، خـارـثن‌، راش‌، ناتوانی جنسی‌، تکرر ادرار، احتباس ادرار، کاهش میل جنسی‌، لرز.


مصرف در بارداری و شیر دهی:

عدم دسترسی به اطلاعات‌کافی در مورد استفاده مطمئن از دارو در بارداری‌. ترشح دارو و متابولیت‌های آن در شیر مادر. مصرف در بارداری تنها با در نظرگرفتن سود و زیان استفاده از دارو.


مسمومیت و درمان:

علایم‌: زجر تنفسی‌، ترشح بزاق‌، خمیدگـی‌کمر (‌پشت‌)‌، افتادگی پلک‌، آتاکسی‌، تشنج‌.

درمان‌: تخلیه معده با استفاده از لاواژ یا القاء استفراغ با ایپکاک و یا در صورت نیاز اسـتفاده از شـارکول فعال‌. درمان حمایتی‌. کنترل تشنجات با بنزودیازپین وریدی‌. امکان نیاز به لوله‌گذاری بیماران بی‌هوش‌، تشنج یا در حالت‌کوما. ناشناخته‌بودن فایده استفاده از دیالیز، هموپرفیوژن یا دیورز.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 • کاهش خطر بروز تشنجات‌، آژیتاسیون‌، اختلالات حرکتی و بی‌خوابـی بـا افـزایش تـدریجی دوز دارو
 • افزایش ریسک بروز حملات ماتیک در بـیماران دوقـطبی دریافت کننده داروهای ضد افسردگـی‌.
 • عدم اثبات استفاده مطمئن از دارو در کودکان‌کمتر از ١٨ سال‌.
 • ضرورت استفاده از دارو طبق دستورالعمل ارائه شده به بیمار وکاهش خطر بروز تشنج با مصرف منقسـم دوز روزانه در ٣ دوز و ترجیحآ با فواصل هر ۶ ساعت‌.
 • خودداری از مصرف الکل به علت افزایش ریسک بروز تشنج در بیمار.
 • پرهیز از انجام فعالیت‌هایی که نیاز به هوشیاری دارنـد.
 • خودداری از مـصرف Zyban همراه با Wellbutrin بدون مشورت با پزشک‌.
 • امکان بروز واکنش‌های حساسیت به نور درحین مصرف دارو