داروهای ضد افسردگی

داروهای ضد افسردگی,لیست داروهای ضد افسردگی,انواع داروی ضد افسردگی,اطلاعات دارویی داروهای آنتی افسردگی


ترانیل سیپرومین
ترانیل سیپرومین

نام لاتین: tranylcypromine نام فارسی: ترانیل سیپرومین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مـهارکننده مونو آمین اکسـیداز (MAOI)…

ترازودون
ترازودون

نام لاتین: trazodone نام فارسی: ترازودون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی – ضدنورالژی اشکال دارویی: Scored…

سرترالین
سرترالین

نام لاتین: sertraline نام فارسی: سرترالین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) -…

نورتریپتیلین
نورتریپتیلین

نام لاتین: nortriptyline نام فارسی: نورتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی سه حلقه‌ای‌، ضدافسردگی‌، ضدپانیک‌، ضد…

فلوکستین
فلوکستین

نام لاتین: fluoxetine نام فارسی: فلوکستین – فلوئوکستین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین…

سیتالوپرام

نام لاتین: citalopram نام فارسی: سیتالوپرام مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) -…

آمیتریپتیلین
آمی تریپتیلین

نام لاتین: amitriptyline نام فارسی: آمیتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضد افسردگی سه‌ حلقه‌ای (TCA)، ضد…

بوپروپیون
بوپروپیون

نام لاتین: bupropion نام فارسی: بوپروپیون مصرف در حاملگی: گروه درمانی-دارویی: آمینوکتون‌، ضد افسردگی اشکال دارویی: Tab: 75mg, 100mg فارماکوکینتیک…