نورتریپتیلین

  • نام لاتین: nortriptyline
  • نام فارسی: نورتریپتیلین
  • مصرف در حاملگی: D
  • گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی سه حلقه‌ای‌، ضدافسردگی‌، ضدپانیک‌، ضد نورالژی

اشکال دارویی:

Cap/F.C. Scored Tab: 10mg, 25mg


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

عمل به سه اثر فارماکولوژیکی و در درجات مختلف‌: مسدودکردن پمپ آمین‌، اثرات خواب ‌آوری‌، فعالیت آنتی‌کولینرژیک محیطی و مرکزی‌. ممانعت از بازجذب نـوراپـی‌نفرین و سـروتونین در نـورون‌های پـیش سیناپسی‌. جذب آسان‌گوارشی‌، متابولیزاسیون ‌کبدی به ١٠- هیدروکسی نورتریپتیلین‌، توزیع گسـترده در بدن‌،  عبور از جفت و توزیع در شیر.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

افسردگی ، شب ادراری ، پروفیلاکسی میگرن

برای آگاهی از سایر اطلاعات به داروی آمی تریپتیلین (اینجا) مراجعه کنید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین