ضد آسم‎‌ها


داروهای ضد آسم,لیست داروهای ضد آسم,انواع داروی ضد آسم,اطلاعات دارویی داروهای ضد آسم


نام لاتین: loratadine نام فارسی: لوراتادین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: ضدگیرنده…

نام لاتین: ketotifen نام فارسی: کتوتیفن مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنتی‌…