دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

لوراتادین

loratadine
نام های تجاری لوراتادین :
claritin  ,  loradin  ,  loramax  ,  lorated  ,  loratin  ,  lramin , alavert
لیست کامل اطلاعات دارویی لوراتادین

لوراتادین

  • نام لاتین: loratadine
  • نام فارسی: لوراتادین
  • مصرف در حاملگی: B
  • گروه درمانی – دارویی: ضدگیرنده H1 هیستامینی -‌مشتق بی‌پریدینی -‌ ضدآسم – ضد حساسیت

اشکال دارویی:

Scored Tablet: 10mg

Syr: 5mg/5ml

Orodispersible Tab: 10mg


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

دارای اثری مشابه آنتی‌هیبشامین‌های دیگر -‌اثر دپرسیون مرکزی و آنتی‌کولینرژیکی آن ناچیز است‌. سبب کاهش برونکواسپاسـم فعالیتی سبب برونکودیلاتاسیون خفیف در آسـم می‌شود.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

درمان علامتی رینیت‌ آلرژیک فصلی وکهیر مزمن ایدیوپاتیک –


تداخلات مهم:

دارویی‌:

  • افزایش AUC لوراتارین تا ۴٠ درصد و AUC متابولیت آن تا ١۵ درصد و تاخیر در جذب دارو تـا ساعت با مصرف غذا؛
  • افزایش سطح پلاسمایی و بـروز عوارض جانبی لوراتـادین بـا داروهـای ســایمتیدین – ضـدقارچ‌های آزول (‌فـلوکونازول – ایــتراکــونازول -‌کــتوکونازول – مـایکوکونازول‌) آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولیدی (‌اریترومایسین‌) کینیدین و فلووکستین.

آزمایشگاهی‌:

ضعیف یا منفی‌شدن پاسخ آزمون حساسیت پوستی توسط لوراتادین‌.


موارد منع مصرف و احتیاط:

منع‌ مصرف‌: حساسیت مفرط -‌ نوزادان

احتیاط‌: کودکان – سالمندان -‌اختلالات عملکردکبدی -‌کلیوی -‌صرع -‌آسم


عوارض جانبی قرص لوراتادین:

التـهاب نکروزدهنده ‌کبد با مصرف لوراتادین یک میلیگرم در روز

دارای اثر سداتیو و آنتی‌کولینرژیک ناچیز و یا هیچ


مصرف در بارداری و شیر دهی:

منع مصرف در شیردهی و سه ماهه سوم حاملگی – در بارداری با احتیاط مصرف شود.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

  • در اختلالات‌ کبدی‌ کلیوی دوزداروکـم (یک میلیگرم یک روز در میان‌) باشد.
  • پرهیز از رانندگی وکارهای نیازمند هوشیاری – هماهنگی اندام‌ها و سرعت عمل‌؛
  • مصرف قرص بلافاصله پس از بازکردن پوشش