داروهای آنتی هيستامين

داروهای آنتي هيستامين,لیست داروهای آنتي هيستامين,انواع داروی آنتي هيستامين,اطلاعات دارویی داروهای آنتي هيستامين


کتوتیفن
کتوتیفن

نام لاتین: ketotifen نام فارسی: کتوتیفن مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنتی‌ هیستامین – پیشگیری از آسم…

سیتریزین
سیتریزین

نام لاتین: cetirizine نام فارسی: سیتریزین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست انتخابی گیرنده H1 ، آنتی‌هیستامین…