آنتي موسکارينيک


داروهای آنتي موسکارينيک,لیست داروهای آنتي موسکارينيک,انواع داروی آنتي موسکارينيک,اطلاعات دارویی داروهای آنتي موسکارينيک


نام لاتین: diphenhydramine نام فارسی: دیفن هیدرامین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: cyproheptadine نام فارسی: سیپروهپتادین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق…