کورتيکواستروئید

داروهای کورتيکواستروئيد,لیست داروهای کورتيکواستروئيد,انواع داروی کورتيکواستروئيد,اطلاعات دارویی داروهای کورتيکواستروئيد


بتامتازون موضعی
بتامتازون موضعی

نام لاتین: betamethasone valerate نام فارسی: بتا متازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی-دارویی: کورتیکواستروئید موضعی – ضد التهاب موضعی…

بتامتازون

نام لاتین: betamethasone نام فارسی: بتامتازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی-دارویی: گلوکوکورتیکوئید صناعی طولانی‌اثـر – ضد التهاب – مـینرالوکـورتیکوئید…