داروهای ترک اعتیاد


قرص وارنیکیلن
وارنیکلین

  قرص وارنیکیلن برای افرادی که سیگاری هستند مورد استفاده قرار می گیرد و به آن ها کمک می کند…