داروهای سرکوب کننده ایمنی

داروهای سرکوب کننده ایمنی,لیست داروهای سرکوب کننده ایمنی,انواع داروی سرکوب کننده ایمنی,اطلاعات دارویی داروهای سرکوب کننده ایمنی


سیکلوسپورین
سیکلوسپورین

سیکلوسپورین (به انگلیسی: Cyclosporine) رده درمانی: سرکوب‌کننده ایمنی. اشکال دارویی: کپسول، محلول خوراکی و تزریقی سیکلوسپورین، کپسول خوراکی کپسول خوراکی…

آزاتیوپرین
آزاتیوپرین

نام لاتین: azathioprine نام فارسی: آزاتیوپرین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی-دارویی:  آنـتاگـونیست مـتابولیسم پـورین – سـرکوبگر ایـمنی‌، ضد رومـاتیسم‌،…