دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

کلوتریمازول

clotrimazole
نام های تجاری کلوتریمازول :
canesten , clotrimaderm , fungoid , canazole ,  clozymax ,  lotrimin ,  mycelex , clotizol , clo-gyn , clomazole , candizole
لیست کامل اطلاعات دارویی کلوتریمازول

کلوتری مازول

  • نام لاتین: clotrimazole
  • نام فارسی: کلوتری مازول
  • مصرف در حاملگی: C
  • گروه درمانی – دارویی: ایمیدازول ، ضد قارچ

اشکال دارویی:

کرم موضعی Topical cream: 1%

کرم واژینال Vaginal cream: 1% , 2%

محلول Top sol (20ml): 1%

قرص واژینال Vaginal Tab: 100mg, 500mg

شیاف واژینال Vaginal Supp: 100, 200, 500mg

کرم موضعی Topical cream: Clotirimazole 1% + Beta methasone 0.05%


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

مکانیسـم اثر: تغییر نفوذ پذیری غشای سلولی قارچ‌ ها. متابولیزه‌شدن درکبد، دفع: از ادرار و مدفوع.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

  • درمان کاندیدیازیس پوستی، تینه آ (کورپوریس، پدیس، کروریس، ورسیکالر)
  • درمان پارونشیا، تینه آ ناحیه ریش، تینه آ کاپیتیس
  • کاندیدیازیس وولو واژینال

تداخلات مهم:


موارد منع مصرف و احتیاط:

احتیاط‌: اختلالات عملکرد کبد یا کلیه


عوارض جانبی:

افزایش آنزیـم‌ های کبدی‌، دفع دردناک ادرار، افسردگی.

عوارض موضعی‌: تحریک‌، احساس سوزش‌، و یـا درماتیت تماسی


مصرف در بارداری و شیر دهی:

در بارداری و شیردهی با احتیاط تجـویز شود.


مسمومیت و درمان:


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

  • روش مصرف دارو برای بیمار توضیح داده شود.
  • بیمار دارو را طبق دستور، تا پایان دوره مصرف‌ کند.