داروهای ضد قارچ


داروهای ضد قارچ‌ها,انواع داروی ضد قارچ‌ها,انواع داروی ضد قارچ,لیست داروهای ضد قارچ,اطلاعات دارویی داروهای ضدقارچ


نام لاتین: triamcinolone nn نام فارسی: تریامسینولون ان ان مصرف در حاملگی: C گروه درمانی…

نام لاتین: fluconazole نام فارسی: فلوکونازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: clotrimazole نام فارسی: کلوتری مازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…