داروهای ضد قارچ

داروهای ضد قارچ‌ها,انواع داروی ضد قارچ‌ها,انواع داروی ضد قارچ,لیست داروهای ضد قارچ,اطلاعات دارویی داروهای ضدقارچ


فلوکونازول
فلوکونازول

نام لاتین: fluconazole نام فارسی: فلوکونازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: بیس ترل آزول صناعی -…

کلوتری مازول
کلوتریمازول

نام لاتین: clotrimazole نام فارسی: کلوتری مازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ایمیدازول ، ضد قارچ اشکال…