دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

تریامسینولون ان ان

triamcinolone nn
نام های تجاری تریامسینولون ان ان :
triamcicort nn , Kenacomb
لیست کامل اطلاعات دارویی تریامسینولون ان ان

تریامسینولون ان ان

 • نام لاتین: triamcinolone nn
 • نام فارسی: تریامسینولون ان ان
 • مصرف در حاملگی: C
 • گروه درمانی – دارویی: ترکیب استروئید موضعی‌، آنتی‌بیوتیک و ضدقارچ

اشکال دارویی:

پماد موضعی Top. Oint: (Triamcinolone 1mg+Neomycin 2.5mg+Nystatin 100/000U)/g

کرم موضعی Top. Cream (Triamcinolone 1mg+Neomycin 2.5mg+Nystatin 100/000U)/g


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

حاوی تریامسینولون‌، نیستاتین با خاصیت ضدقارچی و نـئومایسین (‌آمـینوگلیکوزید جلدی‌) بـا خـاصیت ضدباکتری علیه‌ گرم منفی‌ها. جذب پوستی و مخاطی درمورد نیستاتین موضعی‌،‌ نئومایسین تنها در صورت تخریب یا التهاب مخاط‌، دارای جذب‌ سیستمیک.

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

کاندیدیازیس پوستی، التهاب پوست همراه با عفونت کاندیدیایی و باکتریایی.


تداخلات مهم:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


موارد منع مصرف و احتیاط:

 • – منع مصرف در حساسیت مفرط به دارو.
 • – احتمال ایجاد کری در مصرف موضعی دارو و روی پوست آسیب دیده یا پرده‌ گوش سوراخ شده. پرهیز از مصرف بیش از یک گرم در روز بـه ویـژه در نـواحـی ادراری‌.
 • – احتمال ایجاد حساسیت پوستی مشترک با سایر آمینوگلیکوزیدها در مـصرف طـولانی مدت دارو.
 • – احتمال ایجاد تداخل با سایر داروها در صورت جذب سیستمیک‌.
 • – افزایش خطر بروز عوارض مربوط به کلیه یا گوش در مصرف همزمان با سایر داروهای نفروتوکسیک (‌وانکومایسین‌، سـیکلوسپورین‌) برخـی سفالوسپورین‌، سیس‌پلاتین یا همراه با دارو های‌ اتوتوکسیک مثل‌ اتاکرینیک اسید و فوروزماید.

عوارض جانبی:

ایجاد واکنش‌های حسـاسیتی در مـصرف نـئومایسین‌، شـامل بـثورات جلدی‌، خارش‌، و گـاهی تب یـا آنافیلاکسی (‌مصرف‌ همزمان استروئید جهت پیشگیری از این واکنش‌ها).

احتمال ایجاد عوارض زیر در جذب سیستمیک دارو: سمیت‌ گوارشـی برگشت ناپذیر، سمت‌کـلیوی برگشت‌پذیر، سرکوب تنفسی.


مصرف در بارداری و شیر دهی:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


مسمومیت و درمان:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 • احتمال بروز عوارض جانبی دارو و به ویژه درمصرف درسطح وسیع بدن.
 • در صورت عدم‌ بهبودی یا بروز تحریکات پوستی‌، تماس با پزشک.