دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

فلوکونازول

fluconazole
نام های تجاری فلوکونازول :
diflucan , fungata
لیست کامل اطلاعات دارویی فلوکونازول

 

فلوکونازول

 • نام لاتین: fluconazole
 • نام فارسی: فلوکونازول
 • مصرف در حاملگی: C
 • گروه درمانی – دارویی: بیس ترل آزول صناعی – ضد قارچ وسیع الطیف

اشکال دارویی:

Cap or Tab: 50, 100, 150, 200, 500mg


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

دارای اثرات مهارکنندگی انتخابی بر روی سیتوکروم P450 و C-14 آلفادمتیلاسیون اسـترول قـارچ‌، دارای جذب خوب از GI انتشار گسترده در بدن و دفع به صـورت دست نـخورده از ادرار (‌٨٠ درصد‌) و بـه صـورت متابولیت (‌١١درصد‌)‌، نیمه عمر: ٣٠ساعت قابل برداشت توسط دیالیز است‌.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

کاندیدیاز دهانی – خلفی‌ ، ‌کاندیدیاز مری (‌ازوفاژیال‌)‌ – مننژیت‌ کریپتوکوکی – پریتونیت یـا عفونت ادراری‌ کـاندیدایـی‌ – عفونت‌های کاندیدایی سیستمیک (‌کاندیدمی‌، کاندیدیاز منتشر و پنومونی) – پیشگیری از کاندیدیاز مفز استخوان – کاندیدیاز واژینال


تداخلات مهم:

 • طولانی‌شدن PT بیمار در مصرف همزمان فلوکونازول با داروهای ضدانـعقاد کـومارینی (‌وارفـارین‌) و افزایش احتمال خون‌ریزی مغزی در فرد با مصرف همزمان با نیکومالون (‌ضدانعقاد کومارینی‌)‌؛
 • افزایش سطح سرمی سیکلوسپورین در مصرف همزمان با فلوکونازول (‌به ویژه در بیمار دریافت‌کننده پیوند کلیه‌)‌؛
 • کاهش کارآیی قرص‌های ضدبارداری خوراکی و افزایش اندک احتمال بارداری در حین مصرف این دو داروبا هم‌؛
 • افـزایش آنـزیم‌های کـبدی و سـطح سـرمی فـنی‌توئین در مـصرف هـمزمان بـا فـلوکونازول‌؛
 • افزایش غلظت پـلاسمایی و اثـرات هـیپوکلسیک تـرکیبات سـولفونیل اوره‌، تـولبوتامید، گـلی‌بورید و گلی‌پیزامید در مصرف همزمان با فلوکونازول‌؛
 • کاهش سطح سرمی فلوکونازول توسط ریفامپین و افزایش در آنزیم‌های کبدی در مصرف همزمان این دو دارو؛
 • کاهش کلیرانس فلوکونازول توسط دیورتیک‌های تیازیدی‌؛
 • افزایش غلظت نـورتریپتیلین‌، ریـفابوتین‌، تـاکـرولیموس و زیـدوورین تـوسط فلوکونازول‌؛
 • احتمال خطر آریتمی قلبی و افزایش غلظت داروهای آستمیزول و سیزاپراید یـا تـرفنادین در مـصرف همزمان با دارو؛
 • افزایش آنزیم‌های‌کبدی در مصرف همزمان ایزونیازید یا اسید والپروئیک یا سولفونیل اوره با فلوکونازول

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع‌ مصرف‌: حساسیت مفرط به فلوکونازول یا دیگر داروهای ضدقارج دسته آزول

احتیاط‌: بارادری‌، در افراد دچار اختلال کبدی یا کلیوی


عوارض جانبی:

شایع‌ترین‌: این دارو به خوبی تحمل می‌گردد. مصرف دارو بـه مدت ٧ روز یـا بـیشتر، در پنج تا سی درصد افـراد عوارض جانبی مـی‌دهد بیشتر عوارض جانبی آن در مبتلایان به ایدز رخ می‌دهد.

تهوع‌، استفراغ‌، دل‌درد و اسهـال (‌به ندرت این عوارض شدید است‌) راش‌، ائوزینوفیلی و خـارش (‌در ۵ درصد بـیماران‌)‌، عدم تـعادل و سـردرد (٢درصد)‌، افـزایش خـفیف SGOT و ‘SGPT آلکالین فسفاتاز وگاماگلوتامیل ترانسفراز و بیلی‌روبین خون ‌، مسـمومیت کـبدی (‌نـادر) احتمال بروز افزایش در آنزیم‌های کبدی در صـورت مـصرف هـمزمان دارو بـا ریـفامپین و فـنی‌توئین و ایزونیازید و اسید والپروئیک‌، سولفونیل اوره (‌پائین آورنده قند خون‌)

مهم‌ترین‌: سندرم استیونس – جانسون (‌نادر اما مهم‌) که می‌تواند منجر به مرگ شود. درماتیت پوسته‌ریزی دهـده‌، خواب‌آلودگی‌، اخلالات رو‌انی‌، دلر‌یوم‌، کما،  خستگی‌، تشـج اثرات اندک ،  غیر ثابت مصرف دارو به مدت ١۴ روز بر روی غلظت تستوسترون و کورتیکواستروئیدهای آندروژن و پاسخ

کورتیزول به تحریک  ACTH نفخ و خشکی دهان‌، سکسکه‌، سوزش معده و بی‌اشتـهایی‌، آنمی‌، لکوپنی‌، نـوتروپنی و تـرومبوسیتوپنی هیپوکالمی‌، افزایش غلظت Cr و BUN سرم


مصرف در بارداری و شیر دهی:

احتیاط در مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی


مسمومیت و درمان:

اطلاعات محدودی از بروز مسمومیت ناشی از فلوکونازول در انسان وجود دارد. علایم مسمومیت در موش‌: کاهش حرکت و تنفس افتادگی پلک و اشک‌ریزش‌، عدم کـنترل ادرار و سـیانوز، افـزایش بـزاق و تشـنج کولونیک در صورتی ‌که میزان مصرف این داروکمتر از ۱gr/kg وزن بدن موش باشد.

درمان مسمومیت در انسان – لاواژ معده و استفاده از همودیالیز، با استفاده از همودیالیز بعد از ٣ ساعت غلظت پلاسمایی این دارو به نصف کاهش می‌یابد.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 • چک PT (‌در مصرف همزمان فلوکونازول بـا داروهـای کـومارینی‌)‌، قـند خون (‌در بـیماران دیـابتی مصرف‌کننده سولفونیل اوره‌)‌، BUN و Cr و آنزیم‌های‌کبدی (‌از نظر عملکردکلیوی‌، کبدی‌)
 • احتیاط در مصرف فلوکونازول در بیماران مبتلا بـه ایـدز و اخـتلال در عـملکرد کـلیوی و کـبدی و مـصرف‌کنندگان فنی‌توئین (‌از نظر بروز عوارض سمی ناشی از فنی‌توئین‌)
 • در صورت مصرف وریدی فلوکونازول حداکثر سرعت انفوزیون ۲۰۰mg/h و عدم افزودن سایر داروها به محلول انفوزیون فلوکونازول‌.
 • خـودداری از مصرف دارو با آستمیزول‌، سیزاپراید یا ترفنادین (‌به علت خطر آریتمی قلبی‌)
 • در صورت فراموش نمودن یکـی از دوزهای دارو مصرف آن بلافاصله پس از یادآوری و خودداری از ٢ برابر نمودن دوز دارو.
 • تماس با پزشک در صورت بروز علایـم زیر: زردی و بیحالی‌، خارش و راش.