دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

ال – کارنیتین

l - carnitin یا levocarnitin
نام های تجاری ال – کارنیتین :
carnitor , biocarn , vitacarn , levocarnil
لیست کامل اطلاعات دارویی ال – کارنیتین

ال - کارنیتین

  • نام لاتین: l – carnitin یا levocarnitin
  • نام فارسی: ال – کارنیتین – لوو کارنیتین
  • مصرف در حاملگی: B
  • گروه درمانی – دارویی: کوفاکتور متابولیسم ، مشتقات اسید آمینه

اشکال دارویی:

قرص Tab: 250mg, 1gr

محلول Solution: 100mg/ml – 5ml

آمپول تزریقی Inj: 200mg/ml – 5ml


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

یکی از مشتقات آمینو اسیدها است‌ که به صورت طبیـعی از متیونین و لزین سنتز مـی‌شود و به عـنوان کوفاکتور جهت متابولیسم انرژی مورد نیاز است‌. با آسان‌کردن ورود اسیدهای چرب زنجیره طویل به داخل میتوکندری سلول باعث تحویل سوبسترا و متعاقب آن تولید انرژی مـی‌شود.

از طـرفی مـی‌توانـد بـاعث تسهیل دفع اعضای سلول یا اسیدهای چرب اضافی در بیماران دارای نقص در متابولیسم اسیدهای چرب شود که استرهای استیل کوا داخل سلول‌های آن‌ها تجمع پیدا کرده‌اند. قرص L -‌کارنیتین از لحاظ زیستی معادل محلول خوراکی آن است به دنبال مصرف ١٩٨٠ میلی‌گرم از این ماده به تعداد ٢ بار در روز حداکثر غلظت پلاسمایی CmaX حدودآ ۸۰nmol/ml است‌.

در حداکثر زمان (rm) حدود ٣.٣ سـاعت در پلاسما ایجاد می‌شود. حدود %٧۶ ال -‌کارنیتین آزاد از طریق ادرار دفع می‌شود و نیمه عـمر تـوزیع ایـن ترکیب ٠.۵٨۵ ساعت و نیمه‌عمر حذفی آن حدود ١٧.۴ ساعت است‌.کلیرانس‌کلی L -‌کـارنیتین حدود ۴L/hr است این ماده به پروتئین‌های پلاسما از جمله آلبومین متصل نمی‌شود حدود ۵٨ تا ۶۵ درصد دوز تجویزی L -‌کارنیتین در داوطلبان مرد بزرگسالان در عرض ۵ تا ١١ روز در ادرار و مدفوع دفع شده‌ که متابولیت اصلی آن در ادرار ترکیب تری‌فنیل آمین -Nسید اکسید و در مدفوع [‌H3]‌-‌g- بوتیروبوتائین است‌.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

  • فقر سیستمیک ابتدایی‌ کارنیتین یا فقر ثانویه ناشی از اختلال متابولیکی مادرزادی
  •  بیماری دیالیزی مرحله ESRD

تداخلات مهم:

اطلاعاتی در این زمینه نیست.


موارد منع مصرف و احتیاط:

بیماران مبتلا به اختلالات‌ کلیوی شدید نباید برای مدت طولانی دوز بالای ال -‌کارنیتین را از راه خوراکـی دریافت‌ کنند که به علت تجمع متابولیت تری‌متیل آمین و تری‌متیل آمین -Nسید اکسید است‌. گفته می‌شود که  به دنبال تجـویز داخل وریدی ال -‌کارنیتین‌ کمتر شاهد این عوارض هستیم‌. در بیماران دیابتیک کـه ال – کارنیتین را به همراه انسولین یا داروهای‌کاهنده قند خون دریافت می‌کنند باید از نظر کاهش بیش از حد قند خون تحت کنترل قرار گیرند.


عوارض جانبی:

شایع‌ترین‌: تهوع‌، استفراغ

مهم‌ترین‌: تشنج

سایر عوارض‌: سستی عضلانی‌، کرامپ شکمی‌، اسهال‌، گاستریت


مصرف در بارداری و شیر دهی:

با توجه به نبود مطالعات‌ کافی در زمینه تاثیر L -‌کارنیتین در جنین در دوران بارداری مصرف این ترکیب در دوران بارداری فقط باید در صورت لزوم صورت بگیرد. از طرفی هیج مطالعه خاصی نیز جهت ردیابی  L -‌کارنیتین در شیر مادر انجام نشده است از اینرو توصیه می‌شود طی دوران شیردهی از L -‌کـارنیتین استفاده نشود یا شیردهی‌متوقف شود.


مسمومیت و درمان:

هیچ‌ گزارشی مبنی برمسمومیت با ال -‌کارنیتین در دست نیست ال -‌کارنیتین به راحتی به وسیله دیالیز از پلاسما پاک می‌شود دوز بالای ال -‌کارنیتین احتمالا منجر به اسهال خواهد شد.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

  • بیمار طی دوره مصرف ال -‌کارنیتین باید از جهت مواردی‌ کاملا تحت بررسی قرارگیرد مـثل علایم حیاتی شاخص‌های شیمیایی خون‌، غلظت پلاسمایی‌ کارنیتین و به طورکلی تمامی شرایط بالینی‌.
  • بـا توجه به اینکه فرمولاسیون فاقد نگهدارنده است مقادیر مصرف نشده هر ویال تزریقی را باید دور ریخـت‌.
  • فواصل بین دوزها باید برابر هـم باشد و ترجیحاً‌ به همراه غذا یا پس از آن مصرف شود.
  • می‌توان ال کارنیتین را به تنهایی مصرف‌ کرد یا در نوشیدنی یا غذاهای مایع حل‌کرد.