دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

ترامادل

tramadol
نام های تجاری ترامادل :
ALLAPIAN , IRA-TRAMADOL , BIOMADOL , TEDAMOL , TRAMADOL-SS , TRAMADOL-PHARMA , TRAMOD ,TRAMADOL-ALHAVI ,TRALGIN , RUZ-TRAMADOL , MD-TRAMADOL , ALPHA-TRAMADOL , TRAMARAM , TRAMADOL-SOBHAN , TRAMADOL-SHD , TRALGIDOL , TRAMADOL-EXIR , TRAMADOL-TC , PIRALGIN SR , Tedamol ,  Tralgidol ,  Teramdadic ,  Teramaram ,  Tralgin  ,  Tramolex ,  Ultram
لیست کامل اطلاعات دارویی ترامادل

ترامادل

  • نام لاتین: tramadol
  • نام فارسی: ترامادل
  • مصرف در حاملگی: C
  • گروه درمانی – دارویی: آنالژزیک اپیوئیدی (ضد درد)

اشکال دارویی:

آمپول تزریقی Inj: 50mg/mL (1ml)

قرص دیر رهش S.R. Tab: 100mg

کپسول Cap: 50mg

قرص Tab: 50, 100mg


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

آنالژزیک اپیوئیدی‌، دارای خواص سروتونرژیک و نورآدرنرژیک‌، مصرف جهت تسکـین درد مـتوسط تـا شدید، تجویز خوراکـی‌، وریدی و رکتال و داخل عضلانی و انفوزیون‌.

به دنبال تجویز خوراکی جذب و ورود به مسیر متابولیسم اول و متابولیزاسیون از طریق ایزوآنزیم P450 سیتوکروم CYP3A4 و .CYP2D6 دارای متابولیت به نام O – دمتیل ترامادول (‌فعال‌)‌. دفع ادراری بـه صورت متابولیت‌های دارو. دارای توزیع گسترده در بدن‌، عبور از جفت‌، توزیع در شیر به مقادیر اندک‌، نیمه عمر حذف به دنبال تجـویز خوراکـی حدود ۶ ساعت‌.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

تسکین درد


تداخلات مهم:


موارد منع مصرف و احتیاط:

مشابه سایر آنالژزیک‌های اپیوئیدی‌.

تجویز با احتیاط در بیماران کبدی یا کلیوی و پرهیز از تجویز در موارد اختلالات‌ کلیوی شدید.

تجویز با احتیاط در بیماران با سابقه اپی‌لپسی یا مشکوک به تشنج‌.

وابستگی و ترک‌: مشابه سایر اپیوئیدهای آنالژزیک‌، ایجاد وابستگی کمتر از مورفین‌.


عوارض جانبی:

مشابه سایر آنالژزیک‌های اپیوئیدی‌. ایجاد عوارض قلبی یا تنفسی به میزان‌کمتر.

گهگاه وقوع هیپرتانسیون یا هیپوتانسیون‌.


مصرف در بارداری و شیر دهی:

مشابه سایر ضد دردهای اپیوئیدی‌.

کاهش اثرات آنالژزیک ترامادول در تجویز همزمان با کاربامازپین‌.

افزایش ریسک تشنج در مصرف همزمان با داروهای کاهش‌ دهنده آستانه تشنج‌.

تداخل با سایر داروهای تـشدیدکننده انـتقال عـصبی مـونوآمینونرژیک شـامل لیـتیوم‌، آنـتی‌ دپرسان‌ های تری‌سیکلیک (ضد افسردگی سه حلقه ای) و SSRl.

پرهیز از تجویز دارو در بیماران مصرف‌کنند MAO در عرض ١۴ روزگذشته‌.


مسمومیت و درمان:


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده: