کایرا دختریست که از استرالیا برای انجام عمل جراحی زیبایی بینی به ایران سفر می کند.

روی بینی اش قوز دارد و می خواهد انحراف بینی اش را برطرف نموده و نوک بینی را کمی بالا ببرد.

به او فرصت کافی داده می شود تا با دکتر در مورد نتیجه دلخواهش صحبت کند و هر سؤالی دارد، بپرسد.

cyra from Australia
در جلسه مشاوره کایرا انتظاراتش را در مورد عمل بینی با دکتر در میان می گذارد

پس از معاینه، دکتر عکس های قبل و بعد از عمل بیماران قبلی را به او نشان می دهد که در بین آن ها دو خواهر که در یک روز عمل کرده اند، وجود دارد. یکی از این دو خواهر، درخواست بینی نیمه فانتزی نموده و خواهر دیگر دوست دارد بینی اش طبیعی عمل شود. اما کایرا تصمیم می گیرد چیزی بین این دو را انتخاب نموده و نتیجه عملش بین طبیعی و نیمه فانتزی باشد.

consultation
دکتر حمیدرضا حسنانی: بهترین جراح بینی

اینجا اتاق عمل است و جراحی بینی تا چند دقیقه دیگر انجام می شود.

جراح طرح درمان خود را با بیمار در میان می گذارد و دوباره با او صحبت می کند. انتظارات بیمار همچنین به صورت مکتوب ثبت می شود تا نتیجه کار دقیق تر بوده و برای مراجعات آینده نیز در دسترس باشد.

Cyra in operating room
صحبت با بیمار: قبل از انجام عمل بینی در اتاق عمل

جراحی به پایان رسیده است.

دکتر مرتب به بیمار سر می زند تا از سلامت او اطمینان حاصل شود.
بسته به نوع بینی نتیجه جراحی می تواند پس از برداشتن اسپلینت و پانسمان بینی که یک هفته بعد از جراحی می باشد، مشخص شود یا ممکن است چندین ماه برای دستیابی به نتیجه دلخواه زمان لازم باشد.

excersize after rhinoplasty

وقت بیدار شدن و انجام چند حرکت ورزشی است.

cyra after 3 months

عکس کایرا از نمای نیم رخ: قبل از عمل و سه ماه بعد از عمل جراحی زیبایی بینی

Cyra after rhinoplasty
عکس های تمام رخ و سه رخ کایرا: سه ماه پس از انجام عمل جراحی زیبایی بینی نزد دکتر حسنانی

ویدئوی
داستان جراحی بینی کایرا
را مشاهده کنید.

نظر خود را بیان کنید