اطلاعات دارویی  قرص وارنیکیلن برای افرادی که سیگاری هستند مورد استفاده قرار می گیرد و به…

نام لاتین: verapamil نام فارسی: وراپامیل مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فنیل…

نام لاتین: valproatesodium نام فارسی: والپرات سدیم مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی:…