دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

سایمتیدین

cimetidine
نام های تجاری سایمتیدین :
Tagamet
لیست کامل اطلاعات دارویی سایمتیدین

سایمتیدین

 • نام لاتین: cimetidine
 • نام فارسی: سایمتیدین
 • مصرف در حاملگی: B
 • گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست H2 – ضد اسید معده

اشکال دارویی:

F.C Tab: 200mg

Syrup: 200mg/5ml

Inj: 200mg/2ml


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

بلاک رقابتی گیرنده H2 و کاهش ترشح اسید معده و تولید پپسین %‌۶٠ دوز خوراکـی جذب شده‌، اوج غلظت پلاسمایی طی ٢ ساعت‌، مصرف با غذا کاهش سرعت جذب‌، نیمه عمر: ٢ ساعت‌، دفع‌: ادراری‌.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

زخم پپتیک – ریفلاکس معده به مری – سندرم زولینجر-‌الیسون‌ – پیشگیری از رخم‌های استرسی – درمان دیس‌پ پسی بدون وجود زخم و درمان گاستریت – پیشگیری از سوزش سردل شبانه – سندرم‌ کارسینوئید معده – کیست هیداتید – هرپس ساده یا زوستر یا مونونوکلئوز – واکنش‌های حساسیتی (‌کهیر) – پورفیری


تداخلات مهم:

دارویی‌:

 • به علت مهـار P450‌ توسط این دارو دوز این داروها را باید کاهش داد: فنی‌توئین‌، تئوفیلین‌، داروهای ضـد آریـتمی‌، ضـد انـعقادهای خوراکـی‌، داروهـای ضـد دیـابت
 • پـروپانتلین‌، سـی‌ساپرایـد،  متوکلوپرامید، سوکرالفیت‌. فراهـم ‌زیستی این دارو را کاهش داده (‌بهترین فـاصله مـصرف بـا سـایمتیدین ٢ ساعت‌)
 • امکان‌ کاهش جذب با آنتی‌اسید.

آزمایشگاهی‌:

 • احتمال مثبت‌کاذب شدن آزمون گایاک
 • امکان افزایش خفیف و قابل برگشت AST , ALT , Cr و پرولاکتین

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف‌: در حساسیت شناخته شده به دارو

احتیاط‌:

 • افراد پیر
 • بیماران مبتلا به آریتمی و بیماری‌های مهم قلبی
 • در بدخیمی معده یا شک به آن (‌احتمال ماسکه ‌شدن علایم)
 • در سیروز و انسفالوپاتی ناشی از آن دوز کاهش یابد.
 • افراد با ضایعات ارگانیک مغزی
 • اختلالات متوسط تا شدید عملکردکلیه

عوارض جانبی:

عوارض کلا ناشایعند.

شایعترین‌: اسهال‌، سرگیجه‌، سردرد، راش پوستی

مهمترین‌: در سنین بالا و در نارسایی کلیوی احتمال کانفوزیون قـابل بـرگشت‌، در مـصرف بـا دوز بـالا ژنیکوماستی و ناتوانی جنسی در حد ضعیف دیده شده‌، واکـنش‌های ازدیـاد حسـاسیت‌، تب‌، آرتـرالژی‌، آگرانولوسیتوز، ترومبوسیتوپنی‌، نفریت بینابینی‌، سمیت کبدی‌، برادی‌کاردی‌، بلوک قلبی


مصرف در بارداری و شیر دهی:

در شیر ترشح شده باید منافع در برابر مضار سنجیده شود.


مسمومیت و درمان:

مسمومیت دیده نشده‌، علایم‌: افزایش ضربان قلب‌، برادیکاردی شدید، گشـادی مـردمک‌، دیس‌فاژی‌، آژیتاسیون‌، عدم توانایی در جهت‌یابی‌. در صورتی که کمتر از ۴ ساعت از مصرف دارو گذشته باشد به لاواژ معده و وادارکردن به استفراغ توصیه می‌شود. بـقیه درمـان عـلامتی است‌. دیـورز forced توصیه نمی‌شود. دارو فقط با همودیالیز از خون قابل برداشت است‌.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 • تعدیل دوز در نارسایی کبدی و در نارسایی کلیوی
 • تزریق وریدی آهسته
 • در انفوزیون با محلول قندی %۵ و در تزریق بلوس وریدی باکلرید سدیم ٠.٩ درصد رقیق می‌شود
 • پایش تعداد ضربان قلب در ابتدای درمان
 • ثـبت مـیزان مـصرف و دفـع مـایعات در افـراد بـدحال
 • درخواست دوره‌ای CBC و تست‌های‌ کبدی
 • در افراد باکمبود ویتامین B12 فقط هنگام خواب تجویز شود.
 • محلول تزریقی آماده شده تا ۴٨ ساعت در دمای اتاق قابل نگـهداری است‌.
 • حداکثر مـیزان مـصرف ایـن دارو ٢۴٠٠ میلیگرم در شبانه‌روز است‌.
 • بهتر است بیمار تا مشخص‌ نشدن اثر دارو از رانندگـی و سایر امور نیازمند هـوشیاری بپرهیزد (‌علت‌: خواب‌آلودگی و سرگیجه ناشی از دارو)
 • بهتر است بیمار در طی درمان با ایـن دارو از مصرف سیگار خودداری کند.
 • تا زمان ترمیم زخم بیمار باید مرتب داروهای خود را مصرف‌کند.