داروهای خواب آورها و آرامبخش

داروهای خواب آور,داروهای آرامبخش,لیست داروهای خواب آور,لیست داروهای آرامبخش,اطلاعات دارویی داروهای آرامبخش


مدافینیل
مدافینیل

قرص: ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم. مدافینیل یک داروی خوراکی است که برای هشیاری در بیماران مبتلا به خواب آلودگی…

زولپیدم
زولپیدم

نام لاتین: zolpidem نام فارسی: زولپیدم مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی:  ایمیدازوپیریدین – خواب‌ آور اشکال دارویی:…

هیدروکسی زین
هیدروکسی زین

نام لاتین: hydroxyzine نام فارسی: هیدروکسیزین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  مشـتق پـی‌ پرازیـن – ضدحساسیت -…

دیفن هیدرامین
دیفن هیدرامین

نام لاتین: diphenhydramine نام فارسی: دیفن هیدرامین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست گیرنده H1 –  مشتق…