دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

پودوفیلین

podophyllin
نام های تجاری پودوفیلین :
Condylox, Condylin
لیست کامل اطلاعات دارویی پودوفیلین

پودوفیلین

  • نام لاتین: podophyllin
  • نام فارسی: پودوفیلین
  • مصرف در حاملگی: X
  • گروه درمانی – دارویی: رزین پودوفیل‌، آنتی‌بیوتیک‌، ضد زگیل

اشکال دارویی:

BULK

ویژگی: رزین پودوفیل‌، دارای فعالیت آنتی‌بیوتیک‌، درمان موضعی زگیل‌های مقعدی – ژنیتال‌.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

کوندیلوما آکومیناتوم – اپتیلوماتوز متعدد سطحی و کراتوزهای پره‌ایپتلیوماتوز – پایپلوم حنجره نوجوانان


موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف‌: دوره شیردهی و بارداری

افزایش بروز عوارض جانبی و جذب عمومی در مصرف موضعی همراه با پانسمان بسته‌.


عوارض جانبی:

محرک برای چشم‌ها و غشاهای مخاطی‌، مسمومیت حاد در مصرف خوراکی (‌علایم مسمومیت‌: تـهوع‌، اسـتفراغ‌، دل‌پـیچه‌، اسـهال‌، تـرومبوسیتوپنی‌، لکـوپنی‌، نـارسایی کـلیوی‌، سـمیت کـبدی‌)‌، واکـنش‌های سایکوتیک حاد، توهم‌،‌گیجی‌، بهت‌، آتاکسی‌، هیپوتونی‌، سرگیجه‌، نوروپاتی‌، تشنج وکوما، تغییرات ECG در صورت بروز درد شدید در موضع پاک‌کردن فوری دارو با اتانل یا ایزوپروپیل‌.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

  • پوشاندن اطراف ناحیه مـبتلا بـا وازلیـن قـبل از مـصرف دارو
  • عدم مـصرف در زگـیل‌های دچـار خون‌ریزی‌، شکننده و به تازگی بیوپسی شده به دلیل جذب سیستمیک‌
  • شستشو بـا آب و صـابون در صورت تماس دارو با پوست سالم‌
  • چکاندن محلول در موضع به صورت قطره‌ قطره و بعد از خشک‌شدن قطره قبلی