دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

تریامسینولون موضعی

triamcinolone topical
نام های تجاری تریامسینولون موضعی :
triamcicort , kenacort , volon a , adcortyl , teriadent , kenalag , aristocort
لیست کامل اطلاعات دارویی تریامسینولون موضعی

تریامسینولون موضعی

  • نام لاتین: triamcinolone topical
  • نام فارسی: تریامسینولون موضعی
  • مصرف در حاملگی: C
  • گروه درمانی – دارویی: کورتیکوستروئید صناعی موضعی با قدرت اثر متوسط -‌ ضدالتهاب

اشکال دارویی:

پماد موضعی Top. Oint: 0.1%

کرم موضعی Top. Cream: 0.1%

خمیر دهانی Oral paste: 0.1%

ژل Gel: 0.1%


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


تداخلات مهم:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


موارد منع مصرف و احتیاط:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


عوارض جانبی:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


مصرف در بارداری و شیر دهی:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


مسمومیت و درمان:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون موضعی مراجعه کنید.