داروهای ضد التهاب

داروهای ضد التهاب,لیست داروهای ضد التهاب,انواع داروی ضد التهاب,اطلاعات دارویی داروهای آنتی التهاب


کورتیزون

کورتیزون شات (cortisone shot) یا تزریق موضعی کورتیزون آیا تا به حال چیزی در مورد کورتیزون شات شنیده اید؟ منظور…

اکسدرین چیست
اکسدرین (آکسار)

نام عمومی: استامینوفن، اسپرین، کافئین اکسدرین (آکسار) چیست؟ آکسار که به صورت ACA نیز معرفی میشود ترکیبی از استامینوفن، آسپرین…

پردنیزولون
پردنیزولون

نام لاتین: prednisolone نام فارسی:  پردنیزولون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: گلوکوکورتیکوئید صناعی متوسط الاثر ، ضد…

مسالامین
مسالامین

نام لاتین: mesalamine نام فارسی: مسالامین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: سالیسیلات‌، ضدالتهاب اشکال دارویی: E. C…

مفنامیک اسید
مفنامیک اسید

نام لاتین: mefenamic acid نام فارسی:  مفنامیک اسید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید آنترانیلیک -…

ایندومتاسین
ایندومتاسین

نام لاتین: indomethacine نام فارسی: ایندومتاسین مصرف در حاملگی: B (اکثر شرکتهای دارویی D) گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید…

سلکوکسیب
سلکوکسیب

نام لاتین: celecoxib نام فارسی: سلکوکسیب مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده سیکلواکسیژناز – ٢، ضد التهاب…

بتامتازون موضعی
بتامتازون موضعی

نام لاتین: betamethasone valerate نام فارسی: بتا متازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی-دارویی: کورتیکواستروئید موضعی – ضد التهاب موضعی…