داروهای ضد التهاب


داروهای ضد التهاب,لیست داروهای ضد التهاب,انواع داروی ضد التهاب,اطلاعات دارویی داروهای آنتی التهاب


کورتیزون شات (cortisone shot) یا تزریق موضعی کورتیزون آیا تا به حال چیزی در مورد…

نام عمومی: استامینوفن، اسپرین، کافئین اکسدرین (آکسار) چیست؟ آکسار که به صورت ACA نیز معرفی…

نام لاتین: triamcinolone topical نام فارسی: تریامسینولون موضعی مصرف در حاملگی: C گروه درمانی –…

نام لاتین: prednisolone نام فارسی:  پردنیزولون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: گلوکوکورتیکوئید…

نام لاتین: mesalamine نام فارسی: مسالامین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: سالیسیلات‌،…

نام لاتین: mefenamic acid نام فارسی:  مفنامیک اسید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی –…

نام لاتین: indomethacine نام فارسی: ایندومتاسین مصرف در حاملگی: B (اکثر شرکتهای دارویی D) گروه…

نام لاتین: celecoxib نام فارسی: سلکوکسیب مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

نام لاتین: betamethasone valerate نام فارسی: بتا متازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی-دارویی: کورتیکواستروئید…