داروهای هورمونی

هورمون هاي جنسي,انواع هورمون جنسي,لیست داروهای هورمون جنسي,اطلاعات دارویی هورمون هاي جنسي


لتروزول
لتروزول

نام لاتین: letrozole نام فارسی: لتروزول مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: هورمون -مهارکننده آروماتاز اشکال دارویی: F.C.Tab:…

لووتیروکسین
لووتیروکسین

نام لاتین: levothyroxine sodium نام فارسی: لووتیروکسین سدیم مصرف در حاملگی: A گروه درمانی – دارویی: هورمون تیروئید (T4) صناعی…

پروژسترون
پروژسترون

نام لاتین: progesterone نام فارسی: پروژسترون مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی:  هورمون استروئیدی – جانشین پروژسترون بدن‌،‌کمک…