داروهای هورمونی


هورمون هاي جنسي,انواع هورمون جنسي,لیست داروهای هورمون جنسي,اطلاعات دارویی هورمون هاي جنسي


نام لاتین: letrozole نام فارسی: لتروزول مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: هورمون…

نام لاتین: levothyroxine sodium نام فارسی: لووتیروکسین سدیم مصرف در حاملگی: A گروه درمانی –…

نام لاتین: progesterone نام فارسی: پروژسترون مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی:  هورمون…