دکتر یونس مرادی
پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.
✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

سولپیرید

sulpiride
نام های تجاری سولپیرید :
equilid , dolmatil , sulpitil
لیست کامل اطلاعات دارویی سولپیرید

سولپیرید

  • نام لاتین: sulpiride
  • نام فارسی: سولپیرید
  • مصرف در حاملگی: NR
  • گروه درمانی – دارویی: بنزامید، آنتی‌ دوپامینرژیک – آنتی‌سایکوتیک

اشکال دارویی:

 قرص Scored Tab: 200mg


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

بلوک انتخابی گیرنده‌های دوپامینی D2 مرکزی‌، خاصیت آرام‌بخـشی‌، آنتی‌موسکارینی کاهش فشارخون و اکستراپیرامیدالی دارو کمتر از سایر ضدسایکوزها.  جذب‌ گوارشی فراهمی‌زیستی‌ کم‌، توزیع‌گسترده از بافت‌ها، عدم عبور از  PB.BBB ۴٠ درصد، نیمه عمر پلاسمایی ٩ ساعت‌، ترشح شدید، دفع کلیوی‌.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

  • اسکیزوفرنی
  • کره
  • درمان زخم پپتیک

تداخلات مهم:

دارویی‌:

کاهش فراهمی زیستی در مصرف همزمان با سوکرالفیت یا آنتی‌اسیدهای حاوی آلومـینیوم یـا منیزیوم هیدروکساید. (‌مصرف سولیپراید با فاصله ٢ ساعت از این داروها)

برای اطلاعات بیشتر داروی کلرپرومازین را ببینید.


موارد منع مصرف و احتیاط:

احتیاط: مانیا، هیپومانیا، نارسایی کلیه‌، سالمندان‌، پورفیری‌، هیپرتانسیون‌.

منع‌ مصرف: در فئوکروموسیتوما.

برای اطلاعات بیشتر داروی کلرپرومازین را ببینید.


عوارض جانبی:

اختلالات خواب‌، تحریک‌پذیری بیش از حد، آژیتاسیون‌، عوارض l کستراپـیرامـیدال (‌بـا هـمان شـیوع در کلرپرومازین‌)‌.

سداسیون (‌احتمال وقوع کمتر از کلرپرومازین‌)‌، آثار آنتی‌موسکارینی خفیف‌، ندرتآ عوارض قلبی – عروقی نظیر افت فشار خون‌.


مصرف در بارداری و شیر دهی:

در بارداری تجـویز با احتیاط‌.

منع مصرف در شیردهی.


مسمومیت و درمان:

درمان شامل اقدامات حمایتی و علامتی.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

برای اطلاعات بیشتر داروی کلرپرومازین را ببینید.