راه های افزایش قد

اگر به دنبال قدی بلند تر هستید باید قبل از آنکه خیلی دیر شود برنامه افزایش قد خودتان را آغاز کنید، تغذیه مناسب و انجام حرکات ورزشی اصولی میتواند نقش موثری در قد شما داشته باشد.