پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

رابطه عشق و خودخواهی (ویدئو)

عشق عاری از خودخواهی چه نوع عشقی است؟

عشق برای همه ما احساسی است که بودن در آنرا حتی اگر با درد و سختی باشد لذت بخش میدانیم اما باید توجه داشته باشید که اکثر عشق های امروز در واقع خودخواهانه اند در ادامه ویدئویی درمورد عشق عاری از خود خواهی را ببینید:

منبع: اپک تایمز فارسی

نظر خود را بیان کنید