اشتها

داشتن اشتها برای تغذیه سالم ضروری است چراکه بدون اشتها نمیتوانید به خوبی غذا بخورید و ممکن است دچار مشکل شوید.

همچنین برای کسانی که قصد کاهش وزن دارند اشتهای زیاد ممکن است دردسر ساز شود پس باید راهی برای کنترل اشتها وجود داشته باشد.

در این قسمت از مجله سلامت قصد داریم راه هایی افزایش یا کاهش اشتها را مورد بررسی قرار دهیم.